RODO w prywatnej praktyce lekarskiej Olsztyn

9 Czerwca 2018, 10:00-14:00 (Sobota)

Olsztyn

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  RODO w prywatnej praktyce lekarskiej
6 Czerwca 2018 1 476,00 zł

Czy placówka medyczna jest narażona na cyber ataki? Statystycznie bardziej niż inne.

Sektor medyczny jest 5 z najczęściej atakowanych sektorów po: finansowym, energetycznym, technologicznym i usługowym. A w większości sytuacji na wystąpienie cyber ataku mają wpływ ludzie pracujący wewnątrz firmy z powodu braku edukacji, niewykorzystywania mechanizmów i systemów zabezpieczeń oraz nieumiejętne reagowanie na ryzykowne sytuacje.

Jednak masz realny wpływ na zmniejszenie zagrożeń wewnętrznych.

Przygotujemy Cię do wprowadzenia w swojej działalności gospodarczej zasad RODO z optymalnym zaangażowaniem personelu, przy użyciu profesjonalnych dokumentów dedykowanych dla branży medycznej i z zachowaniem dyscypliny finansowej i zaangażowania czasowego.

Cel szkolenia
 • przekazanie wiedzy z zakresu wprowadzenia w praktyce lekarskiej zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO
 • przekazanie zasad i sposobu przeprowadzenia audyt swojej działalności pod kątem przygotowania jej do wprowadzenia RODO,
 • wdrożenie modelu szkolenia personelu w zależności od funkcji pełnionej w firmie,
 • przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu opracowania dokumentów i wewnętrznych procedur wymaganych przez RODO
 • opracowanie zasad obsługi pacjenta zapewniającej ochronę jego danych osobowych
Dla kogo
 • Dla właścicieli prywatnych placówek medycznych
 • Dla menadżerów zarządzających placówką medyczną
Plan szkolenia

I. Prawo

 • Część teoretyczna
 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych branży medycznej (genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia itd.)
 2. Różnice pomiędzy Giodo a RODO
 3. RODO w branży medycznej
  • przetwarzanie danych osobowych pracowników,
  • przetwarzanie danych osobowych pacjentów,
  • ochrona danych osobowych w dokumentacji medycznej
  • ochrona danych osobowych w procesie rejestracji pacjenta
  • ochrona danych osobowych przy badaniach laboratoryjnych
  • ochrona danych osobowych w Internecie, strony www, blogi branżowe
  • ochrona danych osobowych przy przesyłaniu danych przy pomocy sms, mms
 4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 5. Kontrole i kary
 • Praktyczne warsztaty
 1. Audyt wewnętrzny stanu ochrony danych osobowych
 2. Dokumenty potrzebne przy przetwarzaniu danych osobowych w branży medycznej
  • Polityki bezpieczeństwa
  • Instrukcje i regulaminy
  • Upoważnienia i zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Kodeksy branżowe
 4. ABI
 5. Zabezpieczenie danych osobowych
 6. Reakcja na wyciek danych osobowych

II. Ubezpieczenia

 • Część teoretyczna
 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o oferty dostępne na polskim rynku ubezpieczeń
 2. Zasady likwidacji szkód oraz studia przypadków szkód i rozwiązań ubezpieczeniowych
 • Praktyczne warsztaty
 1. Dobranie zakresu ubezpieczenia do aktualnych potrzeb firmy

III. Wdrożenie. Przeprowadź udaną reorganizację zarządzania ochroną danych

 1. Wpisz ryzyko w model biznesowy Twojej praktyki lekarskiej
 2. Zaangażuj zespół. Co i jak komunikować?
 3. 5 punktów sprawnego przeprowadzenia firmy przez zmianę

Zapewniamy dynamiczne i ciekawe warsztaty, z których wyjedziesz z praktycznymi rozwiązaniami do wdrożenia od pierwszego dnia po szkoleniu.

Nie będziemy omawiać teoretycznych sytuacji - wszystkie przykłady opieramy na faktycznych potrzebach uczestników warsztatów oraz na dużym doświadczeniu w pracy z prywatnym sektorem medycznym. Po warsztatach każdy ucześnik wie:

 1. Przygotować podstawowe dokumenty wymagane do wdrożenia RODO
 2. Korzystać ze wszystkich omówionych narzędzi zarządczych
 3. Analizować i skutecznie oceniać efekty wdrażanych działań
 4. Budować zaangażowanie pracowników i prowadzić komunikację w oparciu ustawowe wymagania ochrony danych
 5. Reagować na incydenty wycieku danych osobowych

Szkolenie poprowadzi zespół praktyków:

 • Adrianna Arabska - adwokat spacjalizujący w zagadnieniami z zakresu ochrony praw autorskich i ochrony danych osobowych oraz prawem Internetu.
 • Radosław Knaś - prawnik i broker ubezpieczeniowy, od wielu lat reprezentuje interesy ubezpieczeniowe branży medycznej
 • Dorota Rycharska - doradza firmom z sektora medycznego w zakresie rozwoju biznesu
Cena obejmuje
 • udział w szkoleniu
 • materiały dydaktyczne
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • kawę i pyszne przekąski

Jeśli chcesz starać się o dofinansowanie do szkolenia napisz na: kontakt@agileschool.pl

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Olsztynie wydarzenia Olsztyn